Medlemmar – Förskolor

Förskola Hemsida Epost
Bambina Montessorifsk www.bambina.se bambina@bredband.net
Barnens Hage fsk
Bellevue Gårds Montessoriförskola www.montessoriskolan.com bellevuegard@montessoriskolan.com
Bladins fsk/Int. fsk www.bladins.se info@bladins.se
Bullerbyns fsk
Båtens Förskola, Ängsdals Limhamn www.angsdals.se info@angsdals.se
Cymbalen fsk www.cymbalen.se cymbalen@telia.com
Daggmaskens Föräldrakoop. www.daggmasken.se fsk.daggmasken@telia.com
Duvans Montessorifsk www.forskolanduvan.se info@forskolanduvan.se
Europaportens fsk www.europaporten.nu skola@europaporten.nu
Filifjonkans föräldrakoop. www.filefjonkan.com info@filefjonkan.com
Fågelbackens Montessoriförskola www.montessoriskolan.com fagelbacken@montessoriskolan.com
Färgklicken fsk www.fargklicken.se fargklicken@telia.com
Gripens Förskola AB www.gripensforskola.se gripen040@telia.com
Gunghästen fsk Jägersro www.gunghasten.nu anita.gunghasten@gmail.com
Hindby 1 och 2 www.hindbysmaskola.se info@hindbysmaskola@palmlunds.se
Hyllebäret fsk AB (Hyllieparks fsk) www.hylliepark.se asa.svensson@hylliepark.se
Klagshamns fsk, Ängsdals Klagshamn www.angsdals.se info@angsdals.se
Kritans fsk www.kritansforskola.se kritansforskola@live.se
Kronprinsen fsk www.kronprinsensforskola.se kronprinsens.forskola@tele2.se
Kråkans Föräldrakoop. www.krakan.nu  –
Körsbäret fsk www.korsbaretsforskola.se korsbarets.forskola88@gmail.com
Lekhuset www.lekhuset.info info@lekhuset.info
Limhamns fsk AB www.limhamnsfsk.se info@limhamnsfsk.se
Lyckans fsk  –  –
Mariaskolan www.mariaskolan.net info@mariaskolan.net
Melodigångens Privata Förskola AB www.melodigangen.se mfab@melodigangen.se
Minimis i Malmö AB www.minimis.se
Montessorifsk Trappan www.montessori.se
Morotens fsk www.moroten.nu
Nyponrosen Föräldrakooperativ www.nyponrosen.nu kontakt@nyponrosen.nu
Peter Pans fsk www.peterpansforskola.se peterpan.fsk@gmail.com
Pinocchio förskola AB www.forskolapinocchio.se kontakt@forskolapinocchio.se
Pjättängens fsk (Mötesplatsen) www.palmlunds.se info@palmlunds.se
Runstyckets fsk AB www.runstycket.nu info@runstycket.nu
Sagoskeppets förskola www.sagoskeppets.nordlandiaforskolor.se frida.nordqvist@norlandiaforskolor.se
Smultronet fsk www.smultronet.net smultronet.malmo@telia.com
Små Rosornas förskola smarosor@hotmail.com
Snurrans fsk AB www.snurran.se info@snurran.se
Snäckans Montessorifsk www.snackan.org snackans@msn.com
Spaden Föräldrakoop. www.spaden.nu ansokan@spaden.nu
Telningen fsk www.forskolatelningen.se forskolantelningen@hotmail.com
Treklangens föräldrakoop. www.treklangen.se info@treklangen.se
Treklövern fsk www.treklovern.nu info@treklovern.se
Ur och skur Ekomyran www.skabersjoskolan.se mathilda@skabersjoskolan.se
Vendelsbo fsk www.vendelsbo.se vendelsbo@telia.com
Vilda Västern fsk www.vildavaster.se info@vildavaster.se
Villa Lindhaga Montessoriförskola www.montessoriskolan.com villa.lindhaga@montessoriskolan.com
Ängsdals fsk www.angsdals.se info@angsdals.se
Äpplets fsk www.malmopastorat.se liselott.jepsson@svenskakyrkan.se
Örtagårds fsk (Mötesplatsen) www.palmlunds.se info@palmlunds.se