Utbildningar

Nätverksträff för Skolchef och Huvudmän 

den  26 Februari 2019 kl 16.00 på Malmo Montessori

För anmälan och frågor maila info@pikmalmo.se 

 PIK inbjuder till utbildningsdag om

Systematiskt Kvalitetsarbete i fritids

med Marie-Louise Ek.

När? Tisdagen den 6 mars 2018 kl. 16-18 i matsalen på Montessoriskola, backåkersvägen 3.

Hur gör man?

Föreläsningen är kostnadsfri, vi bjuder på frukt och vatten!

Anmälan görs senast den 21/2 till kansliet@montessoriskolan.com

 

Med vänlig hälsning/

PIK – Paraplyorganisationen för icke kommunala förskolor och skolor.