Pik inledde hösten med nätverksträff för alla förskolechefer .Ett möte som var mycket givande med bra uppslutning från er medlemmar. Vi diskuterade punkter som kommunens tillsyn, övergångar mellan förskola och skola samt det systematiska kvalitetsarbetet. Detta sistnämnda kommer vi fortsätta med i höst. Myrthel (Förskolechef)och Marie-Louise (Skolledare) på Malmö montessoriskola har framgångsrikt arbetat runt och kring detta och är villiga att ge oss inblick och verktyg till att utveckla ett hållbart kvalitetsarbete över tid.  Kurs datum återkommer vi med.

Precis innan sommaren fick vi besked från förvaltningsrätten att vi med enig jury vunnit ett mål gentemot Grundskoleförvaltningen som handlar om inköp av datorer som inte de enskilda skolorna fick ta del av. I nuläget vet vi inte om Kommunen har överklagat domen .Pik återkommer med mer information.

Pik kommer även i höst anordna en nätverksträff för friskolornas rektorer och huvudmän. Träffen kommer äga rum den 17 oktober kl 9,30 på Ögårdsskolan. Inbjudan kommer.

Piks hemsida blev klar innan sommaren och börjar nu få form glöm inte då och då ta en titt på www.pikmalmo.se.

Den 20 september träffar Pik grundskoleförvaltningen på dagordningen har vi tagit upp frågor som övergången mellan förskola till skola, Lovskola, Nyanlända, Löneutvecklingen, Kompetensförsörjning och  Tilläggsbelopp.

Till sist Årsmöte kommer i år vara den 27 November kl 18,30 på Malmö Montessori skola

Ta väl hand om varandra

Piks Styrelse