Då var vi igång igen  efter juluppehållet. I Måndags hade vi vårt första möte och drog upp lite olika riktlinjer inför våren.

Vi kommer i vår satsa på att träffa lite olika politiker i bla  förskolenämnden .

Vi tycker där är en del att arbeta med för att få ett bättre samarbete. Givetvis har ni synpunkter på saker vi i vill att vi skall ta upp så bara maila oss info@pikmalmo.se.

I vår kommer  vi ordna en utbildning i Google Classroom  dag och tid kommer snart.

Hemsidan är nu så gott som klar och vi kommer ha  glädje av den tillsammans .

Vi har nu i Januari  träffat Grundskoleförvaltningen  och  från dem har de  kommit en ide om att på Malmö stads hemsida presentera allt som gäller kring fristående skolor .

Det kommer att presenteras inom kort och vi tänkte länka den från vår sida.

Pik har även överklagat satsningen om fler datorer i skolan för Malmö kommuns elever men inte för oss friskolor.

Det som rör oss alla nu är Reepalu utredningen och Pik har skrivit remissyttrande som vi presenterar här på hemsidan.

Väl möt

Styrelsen i Pik